KEPABEANAN DAN CUKAI - 39 (ADBI4235)

 
DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH

MODUL 1 : KONSEP DASAR KEPABEANAN
MODUL 2 : KEPABEANAN IMPOR
MODUL 3 : KEPABEANAN EKSPOR
MODUL 4 : FASILITAS KEPABEANAN
MODUL 5 : DASAR-DASAR CUKAI
MODUL 6 : TEKNIS KEGIATAN CUKAI